en film för diskrimineringsombudsmannen om bristande tillgänglighet på jobbet.