en film för diskrimineringsombudsmannen om bristande tillgänglighet i offentliga miljöer.