Framtidsfjäll • En film om forskning som gör skillnad

Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.

Denna film visar hur forskare och renskötare tillsammans kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.

Watch in english: https://vimeo.com/157722976

http://www.framtidsfjäll.se / http://www.futuremountains.org