Trailer • Framtidsfjäll

Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.

Denna film visar hur forskare och renskötare tillsammans kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.

Se hela filmen här: vimeo.com/157708327
Watch in english: https://vimeo.com/157316420

http://www.framtidsfjäll.se / http://www.futuremountains.org